Groene Hub - Afbeelding - Nieuws - Je bent uitgenodigd voor Learning lab - Ervaar organisch ontwikkelen- 10 oktober 2023

10 oktober 2023: Je bent uitgenodigd voor Learning lab “Ervaar organisch ontwikkelen”

Beste genodigde,

Dit is een uitnodiging op persoonlijke titel.
Met veel plezier nemen we je mee in onze reis van de afgelopen jaren waar we de Donut
ingestapt zijn en organisch ontwikkelen centraal heeft gestaan. Stap op de fiets en ervaar zelf
vanuit community perspectief wat het vraagt om te bouwen aan een veerkrachtige en
duurzame wijk waarin gelijkwaardig wordt samengewerkt met diverse partners. Wat voor
innovaties ontstaan er als je sociaal én ecologische uitdagingen verbindt in een initiatief? Hoe
werkt dat, elkaar eerbiedig ontmoeten in de wijk? Hoe brengt dat ons overvloed?

Voor iedereen die schuring ervaart tussen systeem en leefwereld en die zoekt naar nieuwe
manieren van samenwerken en organiseren is dit event relevant. Dit kan als kennisdrager
(bewoner) van de wijk, partnerorganisatie, onderzoeker, beleidsmaker, matchmaker, moedige
ambtenaar, etc. Als deelnemer word je uitgedaagd om mee te reflecteren vanuit jouw rol en perspectief en je overvloed te delen.

Programma in Hoofdlijnen:
Registratie en rituele verwelkoming
– Tour door de Groene Hub met diverse activiteiten
– Intro ervaar organisch ontwikkelen op persoonlijk, organisatie en wijkniveau
– Kringgesprek met helden van de wijk over impact, weerstand, veerkracht en overwinningen
– Nabespreking met experts en de zaal: ontrafelen van de hordes (weerstand) en transitie sleutels (plenair of in groepjes)
– Pauze met netwerk gelegenheid
– Thematische workshops met een gezamenlijke stap voorwaarts
– Feestelijke afsluiting met borrel

Meld je hier direct aan en je bent verzekerd van een plekje. Als het vol is openen we
aanmeldingen voor op de reservelijst. Om tot een mooie balans te komen van mensen, expertise
en rollen kiezen we voor een uitnodiging op persoonlijke titel. Daarnaast waarderen we het zeer
als je personen uit je netwerk aandraagt voor wie jij denkt dat dit event relevant is. Neem
hiervoor contact op met Maartje Bos (maartje@groenehub.org, 06-1909645).

We kijken uit naar je komst
Energieke groet,

Team Learning Lab ‘Ervaar Organisch ontwikkelen’

Download hier de volledige uitnodiging