Eind oktober 2019 startten twee groepen deelnemers het driemaands traject “Een leven lang leren” bij de Groene Hub. Alle deelnemers aan dit traject hebben op de een of andere manier een achterstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het traject is om te ontdekken hoe je van betekenis kunt zijn voor de samenleving.

Een groep deelnemers is onder leiding van Muriël van Stichting Kracht en Pracht aan de gang gegaan met het isoleren van gordijnen. De andere groep hield onder leiding van Diny van de Groene Hub wekelijkse bijeenkomsten waarin werd gekeken naar de mogelijkheden die je hebt, waar je hart naar uitgaat en hoe je dat vorm kunt geven. Door naast de bijeenkomsten ook vrijwilligerswerk te doen konden de deelnemers het geleerde in de praktijk brengen.

We kunnen rustig spreken van een succes. Niet alleen omdat alle deelnemers het traject tot het einde toe hebben doorlopen, maar ook omdat er al een paar prachtige initiatieven uit voort zijn gekomen. Zoals Nancy met haar workshop “Haal het beste uit je voedselbankpakket” of Heidi die een project opzet om kinderen meer te betrekken bij de natuur.

Woensdag 26 Februari was het dan zover, het uitreiken van de certificaten. Bij het binnenkomen werd iedereen hartelijk ontvangen met koffie en taart, gebakken door deelnemers van Kracht en Pracht, zodat er direct al een feestelijke stemming heerste. In de zaal lagen producten die vrouwen zelf op de naaimachine hadden gemaakt. Daarna volgde het officiële gedeelte. Diny, Anne en Muriël hielden een toespraak waarna de deelnemers van de groep van Diny een korte presentatie gaven over waar zij mee bezig zijn. Dat was voor allen best een beetje spannend natuurlijk, zo voor een groep toehoorders je verhaal te vertellen. Maar natuurlijk bracht iedereen het er goed van af. Vervolgens mochten de deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen mét een rode roos en mét een flinke knuffel van Anne, Diny en Muriël.

De middag werd afgesloten met een glas champagne waar heerlijke hapjes bij werden geserveerd en had iedereen de gelegenheid nog even gezellig na te praten. En er valt natuurlijk ook genoeg te bespreken wanneer je een aantal maanden zo veel met elkaar hebt gedeeld. De groep van Diny heeft in ieder geval al de afspraak elkaar te blijven ontmoeten om elkaar te blijven helpen en te stimuleren. En tja, dan zit het er toch echt op. Richting huis, mét je certificaat waarvan Anne al zei: “dat neemt niemand je meer af!”

Download hier het verslag van het hele traject.