Groene Hub - Afbeelding - Nieuws - Bouw mee aan een innovatief kasgebouw op het Brasapark - 2 september 2023

27 september 2023: Bouw mee aan een innovatief kasgebouw op het Brasapark

Als eerste park in Amsterdam kent het Brasapark een groep actieve bewoners die in samenwerking met de gemeente
gezamenlijk een deel van het parkbeheer op zich hebben genomen. Als groep, genaamd Kring Brasa, zijn wij actief in
het park met de Tuinen van Brasa als gemeenschapstuin, en met een groenbeheergroep die een deel van het park
biodynamisch onderhoudt. Vanaf september start er een nieuwe werkgroep die zich gaat inzetten voor het ontwerpen
van een kasgebouw. Dit wordt een mooie uitdaging die vraagt om een vernieuwende visie. Wie is er gek genoeg om
een kasgebouw (met meerdere innovatieve voorzieningen) te bouwen in een park dat bovenop het tunneldak van de
snelweg A9 ligt? Dat is precies ons doel!

Om dit gebouw te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Denk met ons mee over het ontwerp van de kas, de technische innovaties die nodig zijn om deze op het tunneldak te plaatsen, over de financiering om de bouw te bekostigen of de samenwerkingen die we met elkaar willen aangaan om mooie activiteiten te organiseren in het gebouw. In september en oktober gaan wij een aantal co-creatiedagen organiseren waar jij vanuit jouw expertise mee kunt meedenken. Hieronder vindt u een overzicht van de co-creatiedagen, welke thema’s telkens aan bod komen en wanneer wij de planfase willen afronden zodat wij onze plannen kunnen indienen bij de gemeente.

Help ons om van het Brasapark het meest innovatieve park van Amsterdam te maken waar bewoners het voortouw nemen bij het ontwikkelen van hun eigen leefomgeving. Wij hopen met uw hulp in 2024 te kunnen starten met de bouw en eind volgend jaar samen te proosten op de realisatie.

Activiteiten:
27 SEPT – 18:00 – 20:00 – ONTWERPEN & TEKENEN

11 OKT – 18:00 – 20:00 – TECHNISCHE VEREISTEN/HAALBAARHEID

16 OKT – 18:00 – 20:00 – FINANCIEEL & VERGUNNINGEN

30 OKT – 18:00 – 20:00 – SAMENWERKEN ALS KRING IN DE KAS

Download de flyer voor meer informatie over de bovenstaande activiteiten.

————

Meld je aan via Tuinvanbrasa@gmail.com of neem telefonisch contact op met Nathalie Guicherit via 06-10686526.
Geef hierbij aan bij welke sessies u aan wil sluiten. Denkt u in de toekomst gebruik te willen maken van deze innovatieve ruimte,
neem dan ook contact met ons op om een mogelijke samenwerking te bespreken.