Er zit weer beweging in het GFE-inzamelproject in Gaasperdam, heel fijn! Op 19 januari 2021 hebben we een erg goede en inspirerende digitale bijeenkomst gehad met bijna alle ‘bakbeheerders’ en iedereen is nog steeds geïnteresseerd in het project. Het is ook te mooi om te laten liggen, de voordelen zijn duidelijk en groot. Het project heeft stil gelegen door de aanbestedingsprocedure voor de ‘cocons’ (de containers waar de GFE in verzameld wordt en die in de wijk worden geplaatst). Die aanbesteding is belangrijk en het is terecht dat hiervoor de tijd genomen wordt, maar het duurt wel lang… Inmiddels is de verwachting dat de ‘cocons’ er komen in het tweede kwartaal van dit jaar (2021), dus vanaf april.

Het project in het kort: 20 mensen in Gaasperdam hebben aangegeven dat ze een GFE container in de buurt willen en dat zij zo’n 20 huishoudens in de buurt kunnen mobiliseren om mee te doen. Dan zouden ongeveer 400 Gaasperdamse huishoudens hun etensresten in een bakje met speciale zakjes verzamelen om het in de GFE-container te gooien. Dan zorgen wij van de Groene Hub ervoor dat de 20 containers 1x per week worden geleegd, samen met de gemeente en het afvalbedrijf Meerlanden. Alle etensresten worden dan vergist tot GroenGas en compost. Dat is de toekomst!

Nu wachten we nog even op de gemeente. Binnenkort starten de zogeheten aanwijsbesluiten. Dan laat de gemeente weten aan de buurtbewoners dat er GFE-cocons komen. Dat is dan een goed moment om de buurtbewoners te betrekken bij het project. De Groene Hub zal daar zeker bij helpen met handige folders en heldere informatie.

Hierbij ook de verkorte presentatie die Peter heeft gegeven.   GFE Presentatie 21-01-2021

Het filmpje van de mini biovergister kun je hier vinden:  https://www.youtube.com/watch?v=hMH6JpZjpuE

Meer informatie over afvalverwerker Meerlanden en hun werkwijze vind je hier: https://www.meerlanden.nl/circulaire-economie/groene-energiefabriek

We houden jullie via onze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit project!