Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

DIA ZO

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Intro - Deelnemers1

MEDIA INSTITUUT DIA is specialist op het gebied van (sociale) media en mediawijsheid. Sinds 2004 verzorgt zij onderwijsprogramma’s (UvA, IVKO) en vanaf 2021 vanuit het Holendrechtplein 44 in samenwerking met de Groene Hub in de buurt van metrostation Holendrecht. Het instituut legt in verschillende onderwijsmodulen een verbinding tussen theorie en praktijk. Programma’s voor alle leeftijden en beroepsrichtingen op het gebied van mediawijsheid, action based research binnen het genre van de documentaire, visuele journalistiek en creatief schrijven. Innovatief onderwijs dat deelnemers klaarstoomt voor vaardigheden die gevraagd worden in de 21ste eeuw. Onderwijs die media in brede zin bestuderen of juist inzetten. Inzicht in de verschillende vormen van media èn kennis over het medialandschap zetten aan tot kritisch denken. Een juist gebruik van technologische mogelijkheden in een tijd van een constante online verbinding zorgt voor relatieve innerlijke rust. Het begrijpen of doorzien van media is in democratische zin van belang en verrijkt het individu en daarmee de samenleving

Vanuit de samenwerking tussen het DIA en de Groene hub is een project ontstaan waarin het vastleggen van persoonlijke verhalen ingezet wordt om de micro-samenleving in Zuidoost en maatschappelijke veranderingen te laten zien. Het afgelopen half jaar is een mediawijs pilot programma opgezet voor buurtbewoners. De deelnemers leerden hun persoonlijke verhalen om te zetten in beeld en geluid. Van theoretische filmgeschiedenis naar het zelf maken. Schrijven, regie, camera, geluid en montage. Onder leiding van professionals is er gewerkt aan vaardigheden, waardoor er meer kennis en begrip ontstaat van media, framing en propaganda. Vaardigheden die in maatschappelijk- en economische zin kunnen bijdragen aan een versterking van het sociaal fundament, een eigen sociaal-financiële positie.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Intro - Deelnemers2
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Intro - Deelnemers2

Vanuit de samenwerking tussen het DIA en de Groene hub is een project ontstaan waarin het vastleggen van persoonlijke verhalen ingezet wordt om de micro-samenleving in Zuidoost en maatschappelijke veranderingen te laten zien. Het afgelopen half jaar is een mediawijs pilot programma opgezet voor buurtbewoners. De deelnemers leerden hun persoonlijke verhalen om te zetten in beeld en geluid. Van theoretische filmgeschiedenis naar het zelf maken. Schrijven, regie, camera, geluid en montage. Onder leiding van professionals is er gewerkt aan vaardigheden, waardoor er meer kennis en begrip ontstaat van media, framing en propaganda. Vaardigheden die in maatschappelijk- en economische zin kunnen bijdragen aan een versterking van het sociaal fundament, een eigen sociaal-financiële positie.

De deelnemers worden opgeleid tot audiovisueel medewerker en beginnend filmmaker. Na een succesvolle afronding van de mediawijs (basis 1) pilot wil de Groene Hub, in samenwerking met het DIA, het programma verbreden en verder ontwikkelen. Niet alleen het basis programma vervolgen en verbeteren, maar ook een vervolg organiseren met een programma over audiovisuele vormgeving (motion graphics). Daarnaast zal het programma worden verbonden aan een community based project waarin de deelnemers van de cursus samen een vervolg stap maken. In een audiovisuele DIAHUB team maken zij werk van ‘de unieke verhalen’ in ZO. Optekenen van verhalen in beeld en geluid, maar ook de eigen gemeenschap informeren.

In februari 2022 ging het vier maanden pilot programma mediawijs basis 1 van start. Met 12 deelnemers is gewerkt aan de theoretische- en praktische vorming met als doel de participanten op te leiden als audiovisueel medewerker en beginnend zelfstandig filmmaker. Naast filmanalyse, masterclasses en een werkbezoek aan het Mediapark bij Tegenlicht (VPRO) werkten de deelnemers aan een ‘videoselfie’. Met het richten van de (video-) blik op jezelf en de directe omgeving komt ook de gemeenschap in beeld. Zo heeft een cursist gewerkt aan een korte film over het wasritueel binnen de Surinaamse gemeenschap na overlijden. De film vormde tevens een eerbetoon aan de moeder van de maker die zelf 15 jaar bewassingen verichtte. Een andere deelnemer richtte de blik op zijn familie die zich heeft verspreid over alle uithoeken van de wereld. Hoe is het zo gekomen? Een ‘illegale’ Colombiaanse tennisleraar vertelt in een poëtisch anoniem portret hoe zijn bal is gerold. Na lessen over regie, camera, geluid en montage creëren zij in beeld en geluid een film over zichzelf en hun directe leefomgeving. Hun verhaal krijgt een eigen stem en de gemeenschap een gezicht. Doorstromen naar het community filmteam – club DIAHUB ligt na afronding van de module binnen handbereik. Het mediawijsprogramma levert beginnende professionals af, maar ook junior AV-docenten die op termijn hun verkregen kennis kunnen overdragen aan nieuwe deelnemers uit de buurt

Groene Hub - Afbeelding - Contact - Logo - DIA ZO

In februari 2022 ging het vier maanden pilot programma mediawijs basis 1 van start. Met 12 deelnemers is gewerkt aan de theoretische- en praktische vorming met als doel de participanten op te leiden als audiovisueel medewerker en beginnend zelfstandig filmmaker. Naast filmanalyse, masterclasses en een werkbezoek aan het Mediapark bij Tegenlicht (VPRO) werkten de deelnemers aan een ‘videoselfie’. Met het richten van de (video-) blik op jezelf en de directe omgeving komt ook de gemeenschap in beeld. Zo heeft een cursist gewerkt aan een korte film over het wasritueel binnen de Surinaamse gemeenschap na overlijden. De film vormde tevens een eerbetoon aan de moeder van de maker die zelf 15 jaar bewassingen verichtte. Een andere deelnemer richtte de blik op zijn familie die zich heeft verspreid over alle uithoeken van de wereld. Hoe is het zo gekomen? Een ‘illegale’ Colombiaanse tennisleraar vertelt in een poëtisch anoniem portret hoe zijn bal is gerold. Na lessen over regie, camera, geluid en montage creëren zij in beeld en geluid een film over zichzelf en hun directe leefomgeving. Hun verhaal krijgt een eigen stem en de gemeenschap een gezicht. Doorstromen naar het community filmteam – club DIAHUB ligt na afronding van de module binnen handbereik. Het mediawijsprogramma levert beginnende professionals af, maar ook junior AV-docenten die op termijn hun verkregen kennis kunnen overdragen aan nieuwe deelnemers uit de buurt

Groene Hub - Afbeelding - Contact - Logo - DIA ZO

De gecertificeerde deelnemers (na afronding van het basis pilot programma 1) vormen een community filmteam (club DIAHUB) die de ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen. Een filmteam van en voor de wijk. Met budget kan het team gebruik maken van nieuwe en bestaande faciliteiten om daarmee maatschappelijke verhalen en projecten uit de buurt vast te leggen tegen een kleine vergoeding. Tijdens het realiseren van opdrachten krijgt de groep de mogelijkheid zichzelf als filmmaker te professionaliseren door ervaring op te doen. In een georganiseerde sessie heeft de Hogeschool Utrecht met de deelnemers aan het programma gewerkt aan een visie voor de toekomst Hun ABCD biedt een aanpak voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. waarbij buurtbewoners worden betrokken ongeacht hun leeftijd of herkomst. De methode richt zich expliciet op het betrekken van groepen buurtbewoners die onderling weinig contact hebben en normaalgesproken buitengesloten worden. Vanuit de sessie is gebleken dat de betrokken deelnemers , zich door willen ontwikkelen tot media professional. Een aantal deelnemers verrichten al geregeld kleine AV-klussen in het werkveld, maar zouden graag een club vormen waar ze met elkaar kunnen samenkomen, leren van elkaars projecten en samen nieuwe projecten kunnen opstarten en realiseren.

Vanuit de sessie is er een plan geformuleerd voor een community filmteam; club DIAHUB. Een club die onder begeleiding van en in samenwerking met professionals en professionele organisaties van de grond komt. Er vindt een maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling plaats, die wordt ingezet om ontwikkelingen in de wijk vast te leggen, de medebewoners te informeren en (film-) projecten te realiseren en te promoten. Voor lokale maatschappelijke initiatieven en projecten ontstaat er een mogelijkheid om voor een maatschappelijk tarief samen te werken met filmteam DIAHUB. Verhalen vertelt door mensen vanuit de gemeenschap en voor hen. Impact van verhalen in de ‘eigen’ culturele taal en samen met de buurt inspelen op wat nodig is om redzamer, gezonder en duurzamer te worden.  

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Deelnemer3

Ilma Praamsma – Deelnemer

"The times we are living in helps me to see that we can have the power to the people trough media. Right now I want to be that independent reporter while being connected with a community of like minded people to learn from"
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Deelnemer3

Ilma Praamsma – Deelnemer


"The times we are living in helps me to see that we can have the power to the people through media. Right now I want to be an independent reporter while being connected with a community of like minded people to learn from"

Het te vormen filmteam zal onder begeleiding starten aan een tiental opdrachten gebruikmakend van de benodigde audiovisuele faciliteiten van het DIA op de Groene HUB.. In het begin zal het team begeleiding nodig hebben, maar het is de intentie het team zelfredzaam te maken. Vanuit de eigen opgedane professionele ervaring elkaar wegwijs maken door kennis over te dragen. Het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de groep in de gemeenschap is onder deel van de opzet van het filmteam. Verbinden met professionals en professionele partijen ter ontwikkeling en om tot het beste resultaat te komen. Hierdoor zal het filmteam kunnen uitgroeien tot een maatschappelijke organisatie met geoefende deelnemers die als team en individueel zelfstandig kunnen gaan opereren.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Deelnemer3
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Deelnemers4
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Deelnemers5

Toekomst plannen

Een tweede film cursus & en de start van de cursus -> BROADCAST DESIGN

Een belangrijk onderdeel van het omzetten van ideeën in beeld en geluid is de vormgeving van het audiovisuele product; broadcastdesign. Met behulp van allerlei software zoals motion graphics, technieken zoals stop motion wordt een eigen herkenbare klankkleur gemaakt van de produktie. In 8 weken krijgen de deelnemers zicht op de talloze mogelijkheden die er zijn om smoel te geven aan het audiovisueelwerk. Leaders, bumpers, av presentaties, ‘idents’ en programma vormgeving. Het broadcast design programma is vooral gericht op zelfmaken en doen. Animatieve technieken, grafisch bewegend werk, beeldbewerkingen, titeling, beeld- en geluidsmontages zijn belangrijke facetten van de audiovisuele vormgeving. Creëren waarbij de analoge wereld van potlood, schaar, pen en papier de digitale wereld kruist. Een geduldig werk waarbij luttele seconden werk maanden van zwoegen vertegenwoordigen. Een passende audiovisuele vormgeving is dan ook onmisbaar en draagt bij aan een heldere en goede communicatie met de ontvanger van de boodschap

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - DIA ZO - Quote - Toekomstplannen

Toekomst plannen

Een tweede film cursus & en de start van de cursus -> BROADCAST DESIGN

Een belangrijk onderdeel van het omzetten van ideeën in beeld en geluid is de vormgeving van het audiovisuele product; broadcastdesign. Met behulp van allerlei software zoals motion graphics, technieken zoals stop motion wordt een eigen herkenbare klankkleur gemaakt van de produktie. In 8 weken krijgen de deelnemers zicht op de talloze mogelijkheden die er zijn om smoel te geven aan het audiovisueelwerk. Leaders, bumpers, av presentaties, ‘idents’ en programma vormgeving. Het broadcast design programma is vooral gericht op zelfmaken en doen. Animatieve technieken, grafisch bewegend werk, beeldbewerkingen, titeling, beeld- en geluidsmontages zijn belangrijke facetten van de audiovisuele vormgeving. Creëren waarbij de analoge wereld van potlood, schaar, pen en papier de digitale wereld kruist. Een geduldig werk waarbij luttele seconden werk maanden van zwoegen vertegenwoordigen. Een passende audiovisuele vormgeving is dan ook onmisbaar en draagt bij aan een heldere en goede communicatie met de ontvanger van de boodschap