DONUT-DEALS

Wij werken binnen de context van ‘het grotere verhaal’, eerst van Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij (2019-2020),  thans van het grote REACT-EU-project: “Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023). Daarbij werken we onder andere aan Donut-Deals.

Donut Deals (als concept ontwikkeld door Cocratos in juni 2019) zijn een praktische vertaalslag van de Donut economie van Kate Raworth:

Wat is een Donut Deal?

Een Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties. die samen in een complexe maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond) en tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant’ (het sociaal fundament) integraal aanpakken. Zo kom je (een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de donut’; gezond en wel, voor mens en aarde!

Aan welke 8 Donut Deals werken wij?

Alle acht ondertekende Donut Deals (stand 26 april 2022) met volledige tekst op een rij? Klick hier.

 

'smart window dressing'
GF-E in Zelfbeheer
QuickFix-Brigade
QuickFix-Brigade
'stroom delen met de buurt'
wijzer met weespanelen
Stroom delen met infraroodpanelen
Leven Lang Leren EN doen
'smart window dressing'
GF-E in Zelfbeheer
QuickFix-Brigade
QuickFix-Brigade
'stroom delen met de buurt'
wijzer met weespanelen
Warmte delen met infraroodpanelen
Leven Lang Leren EN doen