Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

EBS Privacybeleid

Privacyverklaring Energiebespaarservice

Groene Hub, gevestigd aan Holendrechtplein 44 1106 LP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De doeleinden zijn het helpen van bewoners door de uitvoering van de opdracht Gemeente Amsterdam Energiebespaarservice in Amsterdam Zuidoost.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groene Hub verwerkt persoonsgegevens u aanmeldt voor de Energiebespaarservice. Deze privacyverklaring geldt voor mensen die het aanmeldformulier op onze website invullen, en voor deelnemers die zich aanmelden via e-mail, telefoon, of persoonlijk.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in overeenkomst met de AVG verwerken:

 • NAW Gegevens
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Uitgevoerde maatregelen bij een huisbezoek
 • Woninggebreken bij een huisbezoek

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Groene Hub verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Project uitvoering Energiebespaarservice Gemeente Amsterdam: Telefonisch contact op nemen om een afspraak voor het energieadvies en gratis energiebesparende producten in te plannen, en/of om schriftelijk (per e-mail / per post) contact op te nemen voor de Energiebespaarservice. 
 • Doorverwijzen wooncomfort: Indien gewenst inventarisatie doen van woninggebreken en vocht- en schimmel, en verbinden met een partij die u kan ondersteunen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Groene Hub bewaart u persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de boven genoemde doelen te realiseren. Naar afloop van de Project Energiebespaarservice (September 2025), hanteren we een bewaartermijn voor persoonsgegevens van zes maanden. Daarna worden u persoonsgegevens in verbinding met de Energiebespaarservice verwijdert.

Hoofdovereenkomst Energiebespaarservice 
Ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst voor de Energiebespaarservice zal de Gemeente Amsterdam primair de volgende verwerkingsactiviteiten uitvoeren: 

 • Lijst met adressen verzenden naar Partijen 
 • Bezochte adressen naast de facturen leggen ter controle 
 • Bewonerstevredenheidsonderzoek verzenden naar bewoners 
 • Contact opnemen met bewoners voor steekproefcontrole

Ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst zal Groene Hub primair de volgende verwerkingsactiviteiten uitvoeren: 

 • Aanmeldformulier Energiebespaarservice huisbezoek 
 • Contact opname voor een afspraak 
 • Werklogformulier voor bijhouden werkzaamheden huisbezoek 
 • Contact voor mogelijke vervolg werkzaamheden 
 • Bij bemachtigde persoon van de gemeente Amsterdam, de bezochte adressen (zonder naam) naast de facturen leggen ter controle 

Delen van persoonsgegevens met derden
U persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, die buiten de overeenkomst voor de Energiebespaarservice vallen. Binnen de overeenkomst voeren we volgende verwerkingsactiviteiten uit:

Indien u hebt toegestemd voor een doorverwijzing van wege een woning gebrek of vocht- en schimmel in u woning, kan u adres worden doorgegeven aan u woningbouwcorporatie, Stichting !Woon of afdeling wonen van de gemeente Amsterdam bij schrijnende gevallen (gevaarlijke situaties) voor een adequate opvolging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Groene Hub gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en u gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar qf@groenehub.org.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Groene Hub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de verwerking van de gegevens gebruiken we Econobis, een dienst van Energie Samen (https://econobis.energiesamen.nu/).

Contact 
Groene Hub is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Holendrechtplein 44, 1106 LP Amsterdam 

Tel.: 020 777 93 09 

E-mail: info@groenehub.org 

Website: https://groenehub.org/