Groene Hub - Afbeelding - Nieuws - Gaasperdams groen gas is realiteit - 21 juni 2022

21 juni 2022: Gaasperdams Groen Gas is realiteit!

In 2019 zijn wij begonnen met het Gaasperdams Groen Gas project, met het idee om, als derde weg naar aardgasvrij, van onze poep uit het riool, samen met groente-, fruit- en etensresten groen gas te gaan maken voor alle 13.000 woningen in Gaasperdam.
Gaandeweg het project bleek dat dit niet binnen de 5 jaar die wij gepland hadden te realiseren viel, en dus zijn wij op zoek gegaan naar een manier om dit vuurtje wel brandende te houden.

Op 21 juni a.s. is er alle reden tot feest: na een lang traject om een vergunning te krijgen is de groen gasproductie met de CirC-minivergister nu ook in Amsterdam een feit! De minivergister is in coöperatief gebruik en Coöperatie de Groene Hub U.A. doet dit onder meer in partnerschap met de gemeente Amsterdam, Hoorne Vastgoed, de aangrenzende restauranthouders en de aangrenzende school. Samen zamelen deze partners hun reststromen (GFE, ook wel swill genoemd) in en zetten dat om in hoogwaardige producten.

De eerste winst voor de restauranthouders is dat voor elke kilo die nu in de minivergister gaat zij minder kosten hebben voor het afvoeren hiervan. De tweede winst komt van het groengas dat geproduceerd wordt en rechtstreeks wordt ingevoegd in de Groene Hub. Dat gas hoeft dus niet meer extern ingekocht te worden.
Het uitgespaarde bedrag wordt verrekend en vervolgens gedeeld met de deelnemende coöperanten. 50 kg swill per dag levert 15 m³ groengas op, met daarnaast ook biowater, te gebruiken als bodemverbeteraar. Een mooi staaltje circulaire economie!

Maar het is ook een voorbeeld van de Donut Economie, zoals ontwikkeld door Kate Raworth. De praktische vertaalslag van deze Donut Economie – het samenspel met tenminste 2 partners rondom tenminste drie sociale en tenminste 1 duurzaam doel – wordt een Donut Deal genoemd. We lossen met deze Deal ook het rattenprobleem in de wijk op, omdat er geen GFE meer op straat belandt. Er is dus veel meer winst dan een gezonde businesscase. Daarom brengen we ook de sociale impact goed in beeld!

Omdat de gasprijzen momenteel zo hoog zijn is het lonend om ook andere organisaties in Amsterdam of daarbuiten met hun locaties uit te nodigen een minivergister aan te schaffen. De Groene Hub met haar Donut Deal Expertise Centrum wil deze initiatieven graag ondersteunen in een collectieve inkoop, slimme financieringsconstructies en maatwerkoplossingen. Daarmee geven we vorm en invulling aan wat Kate Raworth benoemt als ‘distributive economy’. We delen onze kennis en maken met vele decentrale kleintjes het grote verschil. Zo werken we samen aan Amsterdam Donut stad.

Dit alles komt aan bod tijdens de miniconferentie op 21 juni van 15-16.30 uur, in de Groene Hub, op Holendrechtplein 44 in Amsterdam Zuidoost. Daarna gaan we over tot de feestelijke viering bij de vergister zelf, met een ceremonie, een hapje en een drankje. Opgave voor de miniconferentie is verplicht. Er is ruimte voor 40 mensen, dus wees er snel bij! Voor vragen of opgave: neem contact op met Maartje Bos (maartje@groenehub.org).

Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij een meerjarige Europese subsidie van Kansen voor West voor het Integrale project ”Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023).