Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

Kings Host

Kings Host voor jongeren

Kings Host slaat de brug tussen de jongeren uit kwetsbare wijken en de (lokale) arbeidsmarkt, met extra focus op de veiligheidsbranche vanuit o.a. Defensie. Hierbij worden de jongeren begeleid en ondersteund, zodat zij hun innerlijke kracht en talenten ontdekken en deze ontplooien. Doel van Kings Host is dat de deelnemer leert schakelen tussen hoofd en hart waarbij hij/zij altijd in verbinding is met zichzelf. Hierdoor wordt het individu meer zelfbewust en komt hij/zij meer in zijn/haar kracht te staan. Zo ontwikkelen zich tot zelfbewuste, onafhankelijke en krachtige volwassenen, ongeacht de situatie en omstandigheden waarin zij opgegroeid zijn.  Zij maken gebruik van hun zelfvertrouwen, potentieel, passie en drive om het beste uit zichzelf te halen en zijn zelfredzaam.  Zij staan in verbinding met zichzelf en leveren vanuit hun unieke talenten en competenties een constructieve bijdrage aan de (lokale) samenleving. Daarmee vormen zij ook een rolmodel voor hun directe omgeving.

Kings Host voor jongeren

Kings Host slaat de brug tussen de jongeren uit kwetsbare wijken en de (lokale) arbeidsmarkt, met extra focus op de veiligheidsbranche vanuit o.a. Defensie. Hierbij worden de jongeren begeleid en ondersteund, zodat zij hun innerlijke kracht en talenten ontdekken en deze ontplooien. Doel van Kings Host is dat de deelnemer leert schakelen tussen hoofd en hart waarbij hij/zij altijd in verbinding is met zichzelf. Hierdoor wordt het individu meer zelfbewust en komt hij/zij meer in zijn/haar kracht te staan. Zo ontwikkelen zich tot zelfbewuste, onafhankelijke en krachtige volwassenen, ongeacht de situatie en omstandigheden waarin zij opgegroeid zijn.

Zij maken gebruik van hun zelfvertrouwen, potentieel, passie en drive om het beste uit zichzelf te halen en zijn zelfredzaam.  Zij staan in verbinding met zichzelf en leveren vanuit hun unieke talenten en competenties een constructieve bijdrage aan de (lokale) samenleving. Daarmee vormen zij ook een rolmodel voor hun directe omgeving.

Onze activiteiten

Kings Host richt zich op een gefaseerde aanpak om jongeren een doel te geven en uitzicht op werk en een positieve uitzicht. In het programma spelen we hierop in met verschillende activiteiten die betrokkenheid bieden, motivatie en een focus geven. De organisatie Kings Host richt zich op het ‘werven’ en ‘rekruteren’ van de jongeren en biedt de begeleiding in de vorm van activiteiten met verschillende begeleiders, coaches en ervaringsdeskundigen uit het lokale netwerk. Zij zullen zodoende de coördinatie van de activiteiten op zicht nemen gedurende het gehele programma.

Ontwerpen & Bedrukken
Eten Maken & Bezorgen
Podcasts Opnemen
Muziek Workshops
Sport & Beweging

Kings Host hanteert bij deelname gezonde ‘huisregels’ waarbij samen met de deelnemers wordt gewerkt aan een positieve en motiverende omgeving waar je altijd welkom bent. Deze huisregels zijn er eveneens op gericht om de jongeren te stimuleren proactief bezig te zijn zodra ze de Groene Hub binnenstappen, maar ook daarbuiten.

Kings Host Team

Kings Host staat voor veiligheid, authenticiteit, kwaliteit, duurzaamheid, professionaliteit en werkt vanuit passie, vertrouwen en integriteit. Begeleiders van het Kings Host programma bezitten deze voorwaarden en werken allen vanuit innerlijke kracht en overtuiging en zijn daardoor in staat om vanuit eigen balans de deelnemers op een dieper niveau te raken.

Randy King, oprichter van Kings Host, is reeds meer dan 8 jaar als straatcoach en wijkbeheerder actief in Amsterdam. Vanuit zijn eigen achtergrond en ervaringen vanuit zijn jeugd, die alles behalve over rozen ging, maakt hij makkelijk contact met jongeren. Vanuit zijn ervaring heeft hij gedurende de coronaperiode ervaren dat eer grote noodzaak is in Gaasperdam om jongeren te empoweren doormiddel van zelfbewustzijn, ondernemende mindset stimuleren en de samenwerken met rolmodellen uit de buurt.

Groene Hub - Afbeelding - Kings Host - Team - Teamfoto 3

Vanuit deze samenwerking zetten we in op het investering in de lokale economie door jongeren, lokale ondernemers & instanties met elkaar te verbinden die ieder vanuit hun eigen vakgebied een toevoeging bieden aan het jongerenprogramma. We werken met ondernemers die naam voor zichzelf gemaakt hebben in de hun wijk en vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief handelen in hun onderneming. Doordat zij zich verbonden voelen met de buurt werken zij graag mee aan projecten waarin er ingezet wordt op community vorming en versteviging van de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. 

Onze Missie & Visie

Het is onze missie de bewustwording bij deelnemers te verhogen zodat ze vertrouwen op hun eigen potentieel, passie en drive om het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor zijn zij in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke/sociale veiligheid. Het aanbod van nieuw personeel dat haar eigen kracht kent en deze gericht en duurzaam in kan zetten binnen krapte beroepen is ons einddoel.

Kings Host gelooft in de kracht van het bij elkaar brengen van begeleiders en jongeren met verschillende achtergronden en bestaande initiatieven, waarbij het creëren van veiligheid, diversiteit en inclusie een voorwaarde is. Ervaringen worden op een natuurlijke manier uitgewisseld en er is ruimte om van elkaar te leren. Wij richten ons op het individu en leveren maatwerk,  zodat de jongere niet afhankelijk is van de omstandigheden waarin hij/zij zich bevindt. Wij hebben vertrouwen en de overtuiging dat ieder individu zo vanuit eigen kracht de juiste keuzes kan maken.

Onze Partners