Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

Over ons

De Groene Hub

De Groene Hub

De Groene Hub is een plek voor actieve bewoners in hartje Gaasperdam. Het is een duurzame leer- en doe-gemeenschap die haar deuren wijd openzet voor iedereen die mee wil denken, of mee wil doen. In deze gemeenschappen zullen duurzame koplopers, sociale kwartiermakers en vakopleiders samen informeel leren mogelijk maken. De Hub is de uitvalsbasis voor diensten die bijdragen aan een duurzame sociale samenleving. Per project zullen we proberen om datgene dat geleerd is in de gemeenschappen om te zetten in samenwerkingsafspraken die bijdragen aan de circulaire economie, dit leggen we vast in een donut-deal genoemd naar de Erase econome Kate Raworth.

Verdiensten van de projecten komen ten goede aan de cooperatie (en haar leden), waarna beloning voor inzet mogelijk is naar de keuze die iemand het beste vooruithelpt, bijv. investeren in scholing en bedrijfsmiddelen, uitbetaling in lokale munt of uitbetaling in euro’s (basisinkornen of bijverdiensten).

Om de samenhang tussen alle thema’s van ‘het grote verhaal’ waar we aan werken (energietransitie, sociale transitie, democratische transitie) zichtbaar te kunnen maken gebruiken we het onderstaande beeld. In de Groene Hub staat het roze deel dus centraal.

Onze Geschiedenis

Onze Geschiedenis

Wij zijn sinds 2 december 2019 neergestreken op Holendrechtplein 44, in de voormalige Lotusschool, onderbouw. Onder de veilige hoede van Stichting Cocratos (zie www.cocratos.nl) geven wij op deze plek concreet vorm en inhoud aan een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie).

Sinds april 2020 profileert Amsterdam zich – temidden van de Coronacrisis – dapper als ‘Amsterdam Donutstad”, de 1e in de wereld, om de Donut-Economie van Kate Raworth op stedelijk niveau ‘werkend’ te krijgen. Dat betekent dat het circulair denken en de ‘globale Donut economie met al haar ecologische EN sociale dimensies in Amsterdam leidend zijn bij het vinden van duurzame oplossingen, ook op wijkniveau. 

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Geschiedenis - Pizza van Anne Strijkel

In Gaasperdarn hebben wij met Stichting Cocratos daar in 2019 al mooie praktische vertaalslagen aan gegeven, o.a. met (1) verkenningen van kosten en mogelijkheden van een hogedrukvergister voor GroenGas uit poep en GFE, (2) verkenning van kosten en praktische mogelijkheden om onze warmtevraag ‘QuickFix’ met 50% terug te brengen middels hybride warmtepompen, zonnepanelen en kierdichting. (3) Donut-Deals, om hiermee ook de sociale en democratische kansen voor de wijk te pakken.

Wij als participanten werkten er samen met stichting Cocratos naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap door konden gaan als zelfstandige organisatie. Eind mei 2020 hadden we ons eerste go-no go moment. En het werd een GO! Sinds 25 september 2020 zijn we als coöperatie begonnen. Lees hier de statuten. 

Wij zijn sinds 2 december 2019 neergestreken op Holendrechtplein 44, in de voormalige Lotusschool, onderbouw. Onder de veilige hoede van Stichting Cocratos (zie www.cocratos.nl) geven wij op deze plek concreet vorm en inhoud aan een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie).

Sinds april 2020 profileert Amsterdam zich – temidden van de Coronacrisis – dapper als ‘Amsterdam Donutstad”, de 1e in de wereld, om de Donut-Economie van Kate Raworth op stedelijk niveau ‘werkend’ te krijgen. Dat betekent dat het circulair denken en de ‘globale Donut economie met al haar ecologische EN sociale dimensies in Amsterdam leidend zijn bij het vinden van duurzame oplossingen, ook op wijkniveau. 

In Gaasperdarn hebben wij met Stichting Cocratos daar in 2019 al mooie praktische vertaalslagen aan gegeven, o.a. met (1) verkenningen van kosten en mogelijkheden van een hogedrukvergister voor GroenGas uit poep en GFE, (2) verkenning van kosten en praktische mogelijkheden om onze warmtevraag ‘QuickFix’ met 50% terug te brengen middels hybride warmtepompen, zonnepanelen en kierdichting. (3) Donut-Deals, om hiermee ook de sociale en democratische kansen voor de wijk te pakken.

Wij als participanten werkten er samen met stichting Cocratos naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap door konden gaan als zelfstandige organisatie. Eind mei 2020 hadden we ons eerste go-no go moment. En het werd een GO! Sinds 25 september 2020 zijn we als coöperatie begonnen. Lees hier de statuten. 

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Geschiedenis - Pizza van Anne Strijkel

Wij zijn sinds 2 december 2019 neergestreken op Holendrechtplein 44, in de voormalige Lotusschool, onderbouw. Onder de veilige hoede van Stichting Cocratos (zie www.cocratos.nl) geven wij op deze plek concreet vorm en inhoud aan een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie).

Sinds april 2020 profileert Amsterdam zich – temidden van de Coronacrisis – dapper als ‘Amsterdam Donutstad”, de 1e in de wereld, om de Donut-Economie van Kate Raworth op stedelijk niveau ‘werkend’ te krijgen. Dat betekent dat het circulair denken en de ‘globale Donut economie met al haar ecologische EN sociale dimensies in Amsterdam leidend zijn bij het vinden van duurzame oplossingen, ook op wijkniveau. 

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Geschiedenis - Pizza van Anne Strijkel

In Gaasperdarn hebben wij met Stichting Cocratos daar in 2019 al mooie praktische vertaalslagen aan gegeven, o.a. met (1) verkenningen van kosten en mogelijkheden van een hogedrukvergister voor GroenGas uit poep en GFE, (2) verkenning van kosten en praktische mogelijkheden om onze warmtevraag ‘QuickFix’ met 50% terug te brengen middels hybride warmtepompen, zonnepanelen en kierdichting. (3) Donut-Deals, om hiermee ook de sociale en democratische kansen voor de wijk te pakken.

Wij als participanten werkten er samen met stichting Cocratos naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap door konden gaan als zelfstandige organisatie. Eind mei 2020 hadden we ons eerste go-no go moment. En het werd een GO! Sinds 25 september 2020 zijn we als coöperatie begonnen. Lees hier de statuten. 

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Oprichtster - Anne Strijkel

Anne Stijkel – Oprichtster

"Wat heb je nodig, en wat heb je door te geven? Als we dat met z’n allen op tafel leggen, zijn we ineens rijk"

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Oprichtster - Anne Strijkel

Anne Stijkel – Oprichtster

"Wat heb je nodig, en wat heb je door te geven? Als we dat met z’n allen op tafel leggen, zijn we ineens rijk"

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Visie - Tuinieren

Onze Visie

Zijn wij idealisten? Wij vinden van niet. Wij denken dat een gezonde, leefbare aarde mogelijk is. Met eerlijke kansen voor iedereen. Zodat wij allemaal kunnen genieten van deze prachtige planeet.

Sociaal en duurzaamheid gaan daarom bij ons hand in hand. Want als iedereen meedoet kunnen wij de aarde in haar oorspronkelijke glorie herstellen. Soms met wat ingewikkelde methoden, vaak met
eenvoudige oplossingen.

Onze Visie

Zijn wij idealisten? Wij vinden van niet. Wij denken dat een gezonde, leefbare aarde mogelijk is. Met eerlijke kansen voor iedereen. Zodat wij allemaal kunnen genieten van deze prachtige planeet.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Visie - Tuinieren

Sociaal en duurzaamheid gaan daarom bij ons hand in hand. Want als iedereen meedoet kunnen wij de aarde in haar oorspronkelijke glorie herstellen. Soms met wat ingewikkelde methoden, vaak met
eenvoudige oplossingen.

Onze Missie

Duurzaam en sociaal, leren en doen, daar staan wij voor. Want alleen als wij allemaal mee kunnen doen kunnen wij werken aan een leefbare aarde met een leefbaar klimaat, zonder gif in de grond en plastic in de oceanen.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Missie - Teamfoto 2

Wij werken dan ook niet alleen mee aan de energietransitie, maar werken ook aan projecten met eenvoudige oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Oplossingen waar iedereen profijt van kan hebben. Samen gaan we voor een mooiere toekomst.

Onze Missie

Duurzaam en sociaal, leren en doen, daar staan wij voor. Want alleen als wij allemaal mee kunnen doen kunnen wij werken aan een leefbare aarde met een leefbaar klimaat, zonder gif in de grond en plastic in de oceanen.

Wij werken dan ook niet alleen mee aan de energietransitie, maar werken ook aan projecten met eenvoudige oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Oplossingen waar iedereen profijt van kan hebben. Samen gaan we voor een mooiere toekomst.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Missie - Teamfoto 2


"De Groene Hub heeft duurzaamheid uit de elitaire hoek gehaald en naar de buurtbewoners gebracht."

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Quote - Coorperant 1

Sjaak – Coöperant


"De Groene Hub heeft duurzaamheid uit de elitaire hoek gehaald en naar de buurtbewoners gebracht."

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Quote - Coorperant 1

Sjaak – Coöperant

Onze Werkwijze

Onze Werkwijze

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze- Kate Raworth 1
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - Donut Deals 1
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze- Kate Raworth 1
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - Donut Deals 1
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - GFE Afval
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - Tuinieren

Om bewoners van Gaasperdam ‘gezond en duurzaam in de benen’ te krijgen richting een duurzame samenleving, is in samenwerking met verschillende partners al een aantal jaren ervaring opgedaan met een vernieuwende aanpak die zijn vruchten blijkt af te werpen. Onze aanpak stelt de bewoners van Gaasperdam centraal, en begint bij wat bewoners zelf beweegt om in actie te komen.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoners zelf en de beweging ‘van binnenuit’ te versterken, leiden zorgen tot ideeen, ideeën tot plannen, plannen tot projecten, en projecten tot organisaties en bedrijvigheid. Op deze manier nemen bewoners eigenaarschap voor hun eigen problemen en oplossingen. Veel bewoners kunnen het (nog) niet alleen, maar willen het wel graag doen met mensen die zij kennen en vertrouwen. Deze bewoners hebben steun nodig van lokale organisaties en personen, die samen, schouder aan schouder, de wijk willen opbouwen. De Groene Hub biedt de ondersteuning op maat die nodig is om het idee van de bewoner te laten groeien tot een prachtig project of bedrijf voor de wijk en haar bewoners.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - GFE Afval
Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - Tuinieren

Wat is een Donut-Deal?

Wat is een Donut-Deal?

Een Donut Deal verbindt de binnenkant (sociaal fundament versterken) en de buitenkant (het ecologisch plafond respecteren) van de Donut van de econome Kate Raworth. Doel is het oplossen van een praktisch duurzaam vraagstuk middels meervoudige waardecreatie. Dit concept is bedacht door Stichting Cocratos in juni 2019, en wordt thans verder uitgerold binnen MPA, ook in het kader van Amsterdam Donut-stad.

Ons Criteria:

  • Verbinding van tenminste 1 ecologisch en 3 sociale thema’s van de Donut; empowerment ‘van binnenuit’
  • Minimaal 2 partijen die de Deal ondersteunen
  • Trekker (indiener) kleinschalige en buurtgerichte partij (grotere partijen welkom om te ondersteunen/ sponsoren/ launching partner)

We willen bewoners met grote achterstand hier laagdrempelig in laten stromen.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Onze Werkwijze - Werkwijze

Waar Wij In Geloven

Waar Wij In Geloven

Bewoners staan aan het roer.
Meestal is de gemeente die met plannen komt en bewoners vraagt ‘om mee te praten’ Dan ligt vaak alles al vast. Wij draaien nu de rollen om. De gemeente en bedrijven mogen met ons meedenken. Er is werk aan de winkel, we kunnen dus iedereen gebruiken, zowel bewoners als bedrijven. Mensen die zelf al ideeën hebben, en mensen die gewoon willen helpen. Mensen die technisch zijn, maar ook mensen die helemaal niet technisch zijn. Echt iedereen kan helpen.

Moeten we dan alles zelf doen?
Gelukkig niet. Als bewoners krijgen we steun van onafhankelijke energie-experts. Die komen bijvoorbeeld van de Hogeschool Utrecht, Energie Samen, Waternet en de gemeente Amsterdam. Ze staan als het waren om de Groene Hub heen: om ons te helpen. Het goede nieuws is ook dat we een Europese subsidie krijgen. Dat geeft ons dus de kans om echt iets neer te gaan zetten.

Met 54% van de wijkbewoners op of onder bijstandsniveau is het cruciaal dat duurzame oplossingen voor bewoners haalbaar en betaalbaar zijn. Armoede laat zich het beste oplossen met meer inkomen; wij werken daarom aan ‘werk’ maken van de verduurzaming!

Duurzame ontwikkeling is niet abstract of ver van mijn bed. Het is heel concreet en het komt voort uit gedrag van mensen en van organisaties. Uit wat ze bewust of onbewust doen of juist nalaten te doen. Duurzame ontwikkeling heeft dus bewustzijnsontwikkeling, gedragsverandering en systeemverandering in zich. Dat betekent dat het lerend vermogen van bewoners en organisaties wordt aangesproken. Om die reden is er in de Groene Hub ook zoveel aandacht voor individueel en gezamenlijk leren.

Er is sprake van onrechtvaardigheid in sturingsmechanismen in verduurzaming, zoals extra belasting op verbruik van onduurzame energiebronnen, zeker als je – bv als huurder – geen invloed hebt op de energievoorziening (bv verplicht aangesloten op een warmtenetwerk) en op de energetische kwaliteit van de huurwoning. De vaak slechte staat van de woningen leidt tot hoge energierekeningen, alle huursubsidie ten spijt. Dan worden de woonlasten alsnog hoog. De eenzijdige richting van de meeste subsidiestromen op woningbezitters versterkt die onrechtvaardigheid ook nog eens. Dat moet anders, dat kan anders.

Toegang tot kennis over kleine en grote duurzame oplossingen is onvoldoende geregeld. Veel bewoners voelen zich niet aangesproken door de huidige communicatie, bv over subsidie op zonnepanelen, terwijl ze wakker liggen van hoe ze de laatste week van de maand doorkomen; ze voelen een begrip als duurzaamheid als een ‘ver van mijn bed’-show. Bovendien wordt de overheid gewantrouwd; het gemeentebestuur is juist de aanjager van de energietransitie. Communicatie ‘van binnen uit’ wordt meer vertrouwd en is ook meer op empowerment gericht.

In het heersende economische paradigma is bezit van energiebronnen gemonopoliseerd: het is in de handen van een klein aantal veelverdienende ondernemingen. Door in deze eigendomsstructuur in te grijpen veranderen we fundamenteel iets in de verhouding producent – consument: de eindgebruiker wordt mede-eigenaar van de energieopwekking en deelt mee in de opbrengsten. We kennen dit al van energiecoöperaties in wind en zon. In Gaasperdam zoeken we naar een invulling die recht doet aan meervoudige waardecreatie, waarbij ecologische, economische en sociale doelen samenkomen: een gebiedscoöperatie die expliciet inclusief van aard is en waarin iedereen mee kan doen; die ruimte biedt aan alle soorten culturen en leeftijden, sociaal-economische status, woonsituaties (huur of eigendom), opleidingsniveaus en praktische invulling geeft aan de Donut-Deals en opleidings- en werkprogramma’s.

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Quote - Projectcoordinator 1

Nathalie – 
Coöperant

"Duurzaamheid staat bij mij voor balans. Niet meer van jezelf en je omgeving vragen dan dat mogelijk is."

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Quote - Projectcoordinator 1

Nathalie – Coöperant"Duurzaamheid staat bij mij voor balans. Niet meer van jezelf en je omgeving vragen dan dat mogelijk is"

Ons Team

Groene Hub - Afbeelding - Homepage - Ons Team - Teamfoto

Ons Team

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Siward

Siward
Bestuurslid
Voorzitter

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Lidy
Bestuurslid
Voorzitter

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Paro
Penningmeester
Groene Hub

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Maartje

Maartje
Projectcoördinator
Donut Deals

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Brian

Brian
Projectcoördinator
Bike Kitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Peter

Peter
Projectcoördinator
GFE-Project

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Maureen

Maureen
Opbouwwerker

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Astrid

Astrid
Opbouwwerker / buurtbaner

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Johnson

Johnson
Opbouwwerker /
Buurtbaner

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Rizairis

Rizairis
Trainer
Leven Lang Leren

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Marjan

Marjan
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Vincent

Vincent
Coöperant
Ratten Project

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Mike

Mike
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Flora

Flora
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Hilbert

Hilbert
Coöperant /
Docent DIA ZO

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Bram

Bram
Projectcoördinator
Groene Hub

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Aman

Aman
Projectcoördinator
QuickFix Brigade

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Shiwani

Shiwani
Eventcoördinator /
Social Media

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Joseph

Joseph
Coöperant
QuickFixer

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Eline
Coöperant
BikeKitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Juan
Coöperant
QuickFixer

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Sarah
Coöperant
BikeKitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Emeka

Emeka
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Siward

Siward
Bestuurslid
Voorzitter

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Lydy
Bestuurslid
Voorzitter

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Paro
Penningmeester
Groene Hub

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Maartje

Maartje
Projectcoördinator
Donut Deals

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Bram

Bram
Projectcoordinator
Groene Hub

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Brian

Brian
Projectcoördinator
Bike Kitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Peter

Peter
Projectcoördinator
GFE-Project

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Aman

Aman
Projectcoördinator
QuickFix Brigade

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Shiwani

Shiwani
Eventcoördinator /
Social Media

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Maureen

Maureen
Opbouwwerker

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Johnson

Johnson
Opbouwwerker /
Buurtbaner

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Astrid

Astrid
Opbouwwerker / buurtbaner

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Rizairis

Rizairis
Trainer
Leven Lang Leren

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Hilbert

Hilbert
Coöperant /
Docent DIA ZO

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Vincent

Vincent
Coöperant
Ratten Project

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Joseph

Joseph
Coöperant
QuickFixer

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Juan
Coöperant
QuickFixer

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Marjan

Marjan
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Sarah
Coöperant
Bike Kitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Persoon - 10 januari 2024

Eline
Coöperant
Bike Kitchen

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Emeka

Emeka
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Flora

Flora
Coöperant

Groene Hub - Afbeelding - Over Ons - Ons Team - Persoon - Mike

Mike
Coöperant