OVER GROENE HUB

Wij zijn sinds 2 december 2019 neergestreken op Holendrechtplein 44, in de voormalige Lotusschool, onderbouw. Onder de veilige hoede van Stichting COCRATOS (onze kraamkamer; zie www.cocratos.nl) geven wij op deze plek concreet vorm en inhoud aan een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie). Lees er hier meer over.

Wij werken in de Groene Hub binnen de context van ‘het grotere verhaal’ van Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij, en aan hele praktische invullingen, o.a. in de vorm van vier prachtige Donut-Deals:

Wil je meer weten over wat een Donut Deal is, en hoe dat een praktische vertaalslag is van de Donut Economie van Kate Raworth? Zie de presentatie.

Er worden in de Groene Hub ook cursussen gegeven:

  • de 3-maands ‘LevenLangLeren’ . Voor 20-25 nieuwsgierige mensen (naar zichzelf en naar elkaar) die (weer) mee willen doen EN van betekenis willen zijn. We combineren een wekelijkse cursusbijeenkomst met toepassen wat je geleerd hebt op een stageplaats bij een buurtinitiatief waar je vrijwilliger bent of wordt. Het kost niets…  behalve een sterke motivatie en nieuwsgierigheid en tijd/ruimte die je vrij wilt maken om mee te doen. Het levert je een hoop op: inspiratie – zicht op eigen kunnen en toekomstwensen – en tot slot nog feestje met een certificaat. Lees er hier meer over, of lees het verslag van de 1e lichting van begin 2020.
  • de kwartiermakersopleiding. Hier leer je over (1) het verduurzamen van je woning en je leefstijl, met specifieke aandacht voor aardgasvrij verwarmen (met focus op GroenGas, naast warmtenet en all-electric), en (2) over hoe je dit verhaal met je buren over kunt delen, vanuit het al langer door Stichting COCRATOS beproefde principe van Besmettelijke BUURTkracht. Lees er hier meer over. 

Wij als participanten werken er samen met COCRATOS naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap zelforganiserend door kunnen gaan, als zelfstandige organisatie. Eind mei 2020 hadden we ons eerste go-no go moment….. Het werd een GO! En sinds 25 september 2020 zijn we als coöperatie geboren! Lees hier de statuten.

Om de samenhang tussen alle thema’s  van ‘het grote verhaal’ waar we aan werken (energietransitie, sociale transitie, democratische transitie) zichtbaar te kunnen maken gebruiken we het onderstaande beeld. In de Groene Hub staat het roze deel dus centraal.

Meer lezen over de samenhang?
Lees het uitgebreide achtergronddocument.