OVER GROENE HUB

Wij zijn een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie). Lees er hier meer over. Tot 1 januari 2021 deden we dat onder de veilige hoede van Stichting COCRATOS (onze kraamkamer; zie www.cocratos.nl), maar thans geven wij  als zelfstandige GebiedsCooperatie (Gaasperdam) in onze school op Holendrechtplein 44 EN in de wijk zelf daar concreet vorm en inhoud aan.

Wij werken als GebiedsCooperatie binnen de context van ‘het grotere verhaal’ van Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij (2019-2020) en “Gebiedsgericht SLIM”  (2021-2023).

We werken via helden in de wijk aan hele praktische invullingen, o.a. in de vorm van acht prachtige Donut-Deals

Daarnaast werken we – samen met Stichting Cocratos en Energie Samen – ook aan 10 Ontwikkelwerkplaatsen, zoals het Aardgasvrij maken van de VvEs Senso I & II in Holendrecht. Het gaat om 935 woningen. Lees hier de tussenrapportage.

Er worden in de Groene Hub ook cursussen gegeven:

  • de 3-maands ‘LevenLangLeren’ . Voor 20-25 nieuwsgierige mensen (naar zichzelf en naar elkaar) die (weer) mee willen doen EN van betekenis willen zijn. We combineren een wekelijkse cursusbijeenkomst met toepassen wat je geleerd hebt op een stageplaats bij een buurtinitiatief waar je vrijwilliger bent of wordt. Het levert je een hoop op: inspiratie – zicht op eigen kunnen en toekomstwensen – en tot slot nog feestje met een certificaat. Lees er hier meer over, of lees het verslag van de 1e lichting van begin 2020. Op 4 mei 2022 start een ‘speciale’ LLL, voor de 6 buurtbaners in Zuidoost. In september 2022 start weer een ‘gewone’ LLL.
  • de kwartiermakersopleiding. Hier leer je over (1) het verduurzamen van je woning en je leefstijl, met specifieke aandacht voor aardgasvrij verwarmen (met focus op GroenGas, naast warmtenet en all-electric), en (2) over hoe je dit verhaal met je buren over kunt delen, vanuit het al langer door Stichting COCRATOS beproefde principe van Besmettelijke BUURTkracht. Lees er hier meer over. 

Wij als ‘participanten van het eerste uur’ werkten er samen met COCRATOS in 2020 naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap zelforganiserend door konden gaan als zelfstandige organisatie, middels een maatwerkscholingstraject Cocreation@Work, gegeven door Cocratos. Op 25 september 2020 zijn we als coöperatie geboren uit Cocratos. Lees hier de statuten.

Inmiddels vormen we als Cooperatie Groene Hub het HART van het grote REACT-EU-plan dat geschreven is door Stichting Cocratos, samen met een aantal Partners, en dat vervolgens ondergebracht is bij Energie Samen, de landelijke Cooperatie van Cooperaties. We zitten inmiddels volop in de uitvoering hiervan. De subsidie komt uit Europa, onder het programma: Kansen voor West. We voeren het uit met vele Partners, waaronder de gemeente, de Hogeschool Utrecht en Eigen Haard. Gerwin Verschuur van Energie Samen is de projectleider.

Om de samenhang tussen alle thema’s  van ‘het grote verhaal’ waar we aan werken (Sociale transitie-> Democratische transitie-> Energietransitie; ‘SDE’, niet te verwarren met de subsidieregeling SDE) zichtbaar te kunnen maken, gebruiken we het onderstaande dynamische beeld. In de Groene Hub staat het roze deel dus centraal. Alles begint immers bij sociaal: “hallo buurvrouw, hoe is et?”!

Meer lezen over de samenhang?
Lees het achtergronddocument. als ‘opmaat’ naar de grote subsidie aanvraag, of het veel uitgebreidere EN  sinds 1 augustus 2021 ‘lopende’ REACT-EU project “Gebiedsgericht SLIM”.