Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

Tuinen van brasa

Een tuin voor de gemeenschap van Amsterdam ZuidOost

De Tuinen van Brasa  is een gemeenschappelijke tuin en is te vinden in het BrasaPark op de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost. Tuinen van Brasa is een initiatief van de Parkmakers Groep Groen waar de Groene hub onderdeel van is. Parkmakers denken sinds sept 2021 na over invulling van een aantal parkvelden van het Brasapark. Groep Groen bestaat uit 12 mensen en organisaties. 

Groepsleden Nathalie Guicherit, Ching-ling, Miranda en Annet coördineren de Tuinen van Brasa en gaan in 2023 zorgen voor een serie workshops, waarmee de tuinen elke keer een stukje mooier worden, en wij allemaal meer leren over natuur, voedsel, planten en dieren.

Elke zondag aanwezig van 11:00u tot 15:00u. Kom gezellig langs om onze tuinen te bekijken en help mee om de tuin nog mooier te maken! Of kom gewoon gezellig langs voor een praatje met warm kopje thee. Iedereen is welkom.

Een tuin voor de gemeenschap van Amsterdam ZuidOost

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Tuingemeenschap

De Tuinen van Brasa  is een gemeenschappelijke tuin en is te vinden in het BrasaPark op de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost. Tuinen van Brasa is een initiatief van de Parkmakers Groep Groen waar de Groene hub onderdeel van is. Parkmakers denken sinds sept 2021 na over invulling van een aantal parkvelden van het Brasapark. Groep Groen bestaat uit 12 mensen en organisaties. 

Groepsleden Nathalie Guicherit, Ching-ling, Miranda en Annet coördineren de Tuinen van Brasa en gaan in 2023 zorgen voor een serie workshops, waarmee de tuinen elke keer een stukje mooier worden, en wij allemaal meer leren over natuur, voedsel, planten en dieren.

Elke zondag aanwezig van 11:00u tot 15:00u. Kom gezellig langs om onze tuinen te bekijken en help mee om de tuin nog mooier te maken! Of kom gewoon gezellig langs voor een praatje met warm kopje thee. Iedereen is welkom.

Onze Historie


 De Tuinen van Brasa zijn voortgekomen uit de participatie rond het Brasapark. In het voorjaar van 2021 werden 4 thema’s gekozen waarvoor veel belangstelling was bij bewoners, waaronder Stadslandbouw. In september 2021 werden onder de noemer Parkmaken bewoners uitgenodigd mee te denken, o.a. in een werkgroep Groen. Doel was een plan te maken voor één parkveld van ca 2000m2. In de werkgroep Groen deden zo’n twaalf mensen mee, de meesten betrokken bij een organisatie of onderneming in Zuidoost. Hun plan bestaat uit meerdere onderdelen (Maakplaatsen, wijngaard, rijstvelden, kas voor innovatieve ondernemers, ontmoetingsplek/paviljoen), waarvan de Tuinen van Brasa één onderdeel is.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Onze Historie - Tuinieren

Samen met de gemeente wordt nog verder gedacht over de definitieve vorm van deze Tuinen, maar in het seizoen 2022 kregen wij als groep beheerders alvast toestemming om met zoveel mogelijk bewoners aan de slag te gaan. Ook kregen wij een opdracht om gedurende het seizoen 16 workshops te organiseren, over thema’s rond de verdere ontwikkeling van park en tuinen.

Kennis delen die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling, gebruik en beheer door bewoners van (delen van) het Brasapark en ander groen, zoals wildplukken, ecologisch beheer, verwerking van oogst, soortenrijkdom en het belang hiervan leren kennen en meten (vogelnestjes, insectenhotels, broeihopen voor ringslangen, bodemleven bijv)

Bewoners vertrouwder maken met natuur (incl slangen, insecten, onkruid), hoe die werkt en dat wij mensen er onderdeel van zijn.

Het grotere plaatje: klimaatverandering, biodiversiteitscrisis, voedseltransitie, voeding en gezondheid en wat kunnen wij eraan doen, in ons park en in ons leven

Ideeën uitwerken voor het definitieve ontwerp van de Tuinen van Brasa en evt. andere parkvelden die nog niet zijn ingevuld: om de Tuinen mooier/diverser/eetbaarder te maken, ontwerpen samen met experts bijv op het gebied van verfplanten, agrobosbouw/herstellende landbouw, thee/infusies, geneeskrachtige kruiden, circulaire economie.

Achtergrondinformatie

Op de Gaasperdammertunnel ligt het Brasapark, het grootste dakterras van Nederland. Een park voor bewoners van Zuidoost en alle Amsterdammers die van het groen willen genieten. Het park is 3 kilometer lang en 65 meter breed. Via de fiets- en wandelpaden over het park zijn Gaasperdam en de Bijlmermeer weer met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat is 8 jaar bezig geweest met de bouw van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost, het verleggen van de snelweg A9 en het aanleggen van de ruwbouw van het park. Het park verbindt verschillende buurten in het stadsdeel en is een schakel in het groene lint dat door het gebied loopt. Het is een park voor de bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor mensen van buiten het stadsdeel.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Tuingemeenschap

In 2021 is PLYGRND.city gestart met het participatietraject ‘Common Ground’ namens de gemeente Amsterdam. Aan de bewoners van de stad is gevraagd wat hun visie is voor het nieuwe park op het dak van de tunnel van de A9. Hoe moet het park gaan heten? Wat zien bewoners graag in het park en wat liever niet? En zijn er raakvlakken te ontdekken in de wensen en bezwaren van omwonenden? Op deze pagina lees je meer over de participatie en de uitkomsten van deze gebiedsontwikkeling. In 2022 is de gemeente het park verder gaan inrichten samen met een groep bewoners (de parkmakers).

Organisatie & Opzet

Als groep Groene parkmakers, bestaande uit organisaties, bewoners en ondernemers, hebben wij de (onbetaalde) opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor de invulling van parkveld 5 uitlopend in de kersenboomgaard en eventueel op de parkranden ernaast. Dit op basis van het principe van medebeheer, waarbij bewoners een stuk grond in beheer nemen op basis van een gebruiksovereenkomst. Hierin staat vermeld waar het beheer aan moet voldoen en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn voor het beheer van een stuk openbare ruimte. In dit geval bestaat de bewonersgroep uit (vertegenwoordigers van) organisaties en ondernemers, die het parkveld en de omgeving niet alleen willen onderhouden maar ook waarde willen toevoegen zodat de plek aantrekkelijk, educatief, activerend en inspirerend is voor bezoekers van het park en fungeert als een demoplek voor hun organisatie en visie. Daarom achten wij het nodig om een rechtsvorm op te richten waarmee de gemeente een overeenkomst kan aangaan, en waarmee de deelnemende organisaties en ondernemers een structuur wordt geboden om samen te werken. Tot dat deze rechtsvorm opgericht is zal de Groene hub als penvoerder dienen van dit project.

Bekijk hierboven de video over het aanleggen van de Tuinen van Brasa.

We wilden in de opzet van de tuin een echte “kruis bestuif tuin” realiseren. De tuin willen we niet als productietuin gebruiken maar in eerste plaats als buurtmoestuin waarmee we een participatietraject met de wijk in op willen starten. We zetten in op van elkaar leren middels gezond en goed voedsel uit de tuin. We organiseren diverse activiteiten waarbij we samen werken op de tuin met mensen uit de wijk. Als er oogst is verwerken we die tot een gezamenlijke maaltijd en willen we innoverende gesprekken hebben over wat de buurt nog meer op de tuin zou willen zien of ervaren.

Onze historie

De Tuinen van Brasa zijn voortgekomen uit de participatie rond het Brasapark. In het voorjaar van 2021 werden 4 thema’s gekozen waarvoor veel belangstelling was bij bewoners, waaronder Stadslandbouw. In september 2021 werden onder de noemer Parkmaken bewoners uitgenodigd mee te denken, o.a. in een werkgroep Groen. Doel was een plan te maken voor één parkveld van ca 2000m2. In de werkgroep Groen deden zo’n twaalf mensen mee, de meesten betrokken bij een organisatie of onderneming in Zuidoost. Hun plan bestaat uit meerdere onderdelen (Maakplaatsen, wijngaard, rijstvelden, kas voor innovatieve ondernemers, ontmoetingsplek/paviljoen), waarvan de Tuinen van Brasa één onderdeel is.

Samen met de gemeente wordt nog verder gedacht over de definitieve vorm van deze Tuinen, maar in het seizoen 2022 kregen wij als groep beheerders alvast toestemming om met zoveel mogelijk bewoners aan de slag te gaan. Ook kregen wij een opdracht om gedurende het seizoen 16 workshops te organiseren, over thema’s rond de verdere ontwikkeling van park en tuinen.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Onze Historie - Tuinieren

Kennis delen die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling, gebruik en beheer door bewoners van (delen van) het Brasapark en ander groen, zoals wildplukken, ecologisch beheer, verwerking van oogst, soortenrijkdom en het belang hiervan leren kennen en meten (vogelnestjes, insectenhotels, broeihopen voor ringslangen, bodemleven bijv)

Bewoners vertrouwder maken met natuur (incl slangen, insecten, onkruid), hoe die werkt en dat wij mensen er onderdeel van zijn.

Het grotere plaatje: klimaatverandering, biodiversiteitscrisis, voedseltransitie, voeding en gezondheid en wat kunnen wij eraan doen, in ons park en in ons leven

Ideeën uitwerken voor het definitieve ontwerp van de Tuinen van Brasa en evt. andere parkvelden die nog niet zijn ingevuld: om de Tuinen mooier/diverser/eetbaarder te maken, ontwerpen samen met experts bijv op het gebied van verfplanten, agrobosbouw/herstellende landbouw, thee/infusies, geneeskrachtige kruiden, circulaire economie.

Achtergrondinformatie

Op de Gaasperdammertunnel ligt het Brasapark, het grootste dakterras van Nederland. Een park voor bewoners van Zuidoost en alle Amsterdammers die van het groen willen genieten. Het park is 3 kilometer lang en 65 meter breed. Via de fiets- en wandelpaden over het park zijn Gaasperdam en de Bijlmermeer weer met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat is 8 jaar bezig geweest met de bouw van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost, het verleggen van de snelweg A9 en het aanleggen van de ruwbouw van het park. Het park verbindt verschillende buurten in het stadsdeel en is een schakel in het groene lint dat door het gebied loopt. Het is een park voor de bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor mensen van buiten het stadsdeel.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Achtergrond informatie

In 2021 is PLYGRND.city gestart met het participatietraject ‘Common Ground’ namens de gemeente Amsterdam. Aan de bewoners van de stad is gevraagd wat hun visie is voor het nieuwe park op het dak van de tunnel van de A9. Hoe moet het park gaan heten? Wat zien bewoners graag in het park en wat liever niet? En zijn er raakvlakken te ontdekken in de wensen en bezwaren van omwonenden? Op deze pagina lees je meer over de participatie en de uitkomsten van deze gebiedsontwikkeling. In 2022 is de gemeente het park verder gaan inrichten samen met een groep bewoners (de parkmakers).

Organisatie & Opzet

Als groep Groene parkmakers, bestaande uit organisaties, bewoners en ondernemers, hebben wij de (onbetaalde) opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor de invulling van parkveld 5 uitlopend in de kersenboomgaard en eventueel op de parkranden ernaast. Dit op basis van het principe van medebeheer, waarbij bewoners een stuk grond in beheer nemen op basis van een gebruiksovereenkomst. Hierin staat vermeld waar het beheer aan moet voldoen en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn voor het beheer van een stuk openbare ruimte. In dit geval bestaat de bewonersgroep uit (vertegenwoordigers van) organisaties en ondernemers, die het parkveld en de omgeving niet alleen willen onderhouden maar ook waarde willen toevoegen zodat de plek aantrekkelijk, educatief, activerend en inspirerend is voor bezoekers van het park en fungeert als een demoplek voor hun organisatie en visie. Daarom achten wij het nodig om een rechtsvorm op te richten waarmee de gemeente een overeenkomst kan aangaan, en waarmee de deelnemende organisaties en ondernemers een structuur wordt geboden om samen te werken. Tot dat deze rechtsvorm opgericht is zal de Groene hub als penvoerder dienen van dit project.

Bekijk hierboven de video over het aanleggen van de Tuinen van Brasa.

We wilden in de opzet van de tuin een echte “kruis bestuif tuin” realiseren. De tuin willen we niet als productietuin gebruiken maar in eerste plaats als buurtmoestuin waarmee we een participatietraject met de wijk in op willen starten. We zetten in op van elkaar leren middels gezond en goed voedsel uit de tuin. We organiseren diverse activiteiten waarbij we samen werken op de tuin met mensen uit de wijk. Als er oogst is verwerken we die tot een gezamenlijke maaltijd en willen we innoverende gesprekken hebben over wat de buurt nog meer op de tuin zou willen zien of ervaren.

Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Collage 1
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Collage 2
Groene Hub - Afbeelding - Doe en Leer Mee - Tuinen van Brasa - Collage 3