Groene Hub - Afbeelding - Nieuws - Zes Buurtbaners van start met Leven Lang Leren - 4 mei 2022

4 mei 2022: Zes Buurtbaners van start met Leven Lang Leren

Op 4 mei 2022 start de 12 weekse scholing “Leven Lang Leren (en Doen)”, deze keer als maatwerktraject,  met zes buurtbaners in Zuidoost. Deze zes buurtbaners zijn aangenomen als betaalde kracht vanwege hun netwerken in de wijk EN hun specifieke deskundigheid om mensen in beweging te brengen voor hun wijk. Ze zijn bij drie organisaties gestationeerd: Venzo, Swazoom en Groene Hub. De cursus wordt gegeven door Stichting Cocratos. Het is de bedoeling dat ook de organisaties een ‘switch’ maken en ook door de buurtbaners anders te gaan werken. Een prachtig experiment dat zich ook vertaald heeft in een Donut Deal.