Groene Hub - Logo - Homepage - Header - Groene Hub

Donut Deals

Groene Hub - Afbeelding - Donut Deals - Banner - Groen Gas

GFE in mede-beheer
Deze Donut Deal gaat over de inzameling van huishoudelijke etensresten in Gaasperdam. Samen met buurtbewoners, de Dienst Afval en Grondstoffen en afvalbedrijf Meerlanden zorgt De Groene Hub ervoor dat de GFE (Groente-, Fruit- en etensresten) in 20 GFE-cocons wordt verzameld. Eén keer per week komt Meerlanden de bakken legen. Meerlanden maakt o.a. groen gas en compost van onze etensresten.

Vanaf 1 september 2021 zijn we daadwerkelijk begonnen met de inzameling van etensresten. Bij (bijna) iedere GFE-cocon hebben we een zgn. bakbeheerder gevonden. Dat is iemand die in de buurt woont, die een oogje in het zeil houdt en die zijn of haar buren bij de inzameling wil betrekken. Per cocon kunnen tussen de 20 en 50 huishoudens meedoen, afhankelijk van de hoeveelheid die wekelijks wordt ingezameld. (In de cocon staat een gewone 240 liter rolcontainer – die mag natuurlijk niet overstromen!)

Als je in de buurt van een GFE-cocon woont en je wilt meedoen, dan kun je een GFE-setje krijgen met een keukenbakje, composteerbare zakjes en een pasje. Met het pasje kun je de klep van de cocon openen. Zonder pasje kun je niet meedoen. Zo voorkomen we dat er ‘verkeerd’ afval bij de GFE komt, zoals plastic, medicijnen, batterijen. Dat is niet goed voor de bacteriën die de etensresten omzetten in gas en compost.

Als je mee wilt doen, stuur dan een e-mail aan gfe@groenehub.org. Geef je adres door, dan kunnen we je in contact brengen met de bakbeheerder in je buurt. Je kunt ook altijd langskomen bij de Groene Hub voor meer info, een GFE-setje of voor nieuwe composteerbare zakjes (alleen composteerbare zakjes mogen met het GFE in de bak gegooid worden!)

Groene Hub - Afbeelding - Donut Deals - GFE Medebeheer - Help het klimaat vanuit je keuken

Die GFE-bak of ‘cocon’…?
Het gaat om een metalen omhulsel waarin een gewone 240 liter rolcontainer past. Aan de voorkant zit een klep en de gele paslezer. Alleen met je pas kun je de klep openen om je GFE in de container te gooien. Er zit een deur in de cocon om de container te verwisselen. Dat gebeurt 1 keer per week. Het stinkt niet of nauwelijks, is de ervaring. Er kunnen geen ratten, vogels of muizen bij. De container zelf wordt ook regelmatig gereinigd.

Wat is GFE?
– GFE: Groente-, Fruit- en Etensresten. Alles wat bedoeld is om te eten, maar wat je niet meer kunt gebruiken. Schillen, koffiedik, sinaasappelschillen, broodkorsten, jus, restjes patat, pizza, puree, kip. Denk maar aan de bacteriën die het gaan verwerken. Zij lusten van alles, maar geen plastic, batterijen, medicijnen etc.

– Het wordt ook GFT genoemd, Groente, Fruit en Tuinafval. Het gaat dan om fijn, klein geknipt tuinafval, geen hele boomstronken, dat kunnen de bacteriën niet snel verwerken. Andere namen voor GFE: natte fractie, swill, slobber (wat we vroeger aan de varkens voerden).

– GFE en GFT – het is verwarrend dat die twee door elkaar gebruik worden, helaas. Met de T van Tuinafval zit de container vaak snel vol. We willen daarom zo min mogelijk tuinafval in deze GFE-bakken. En dan het liefst klein geknipt. GFE is ook voedzamer dan GFT.

– De gemiddelde Amsterdammer gooit per jaar 80 tot 85 kilo GFE weg. Dat is ongeveer 1/3 van het huishoudelijke afval. Dat is erg veel. Voor heel Amsterdam gaat het om zo’n 70 miljoen kilo per jaar. Als dat allemaal apart gehouden wordt om te vergisten, zijn we echt heel goed bezig. Alle kleine beetjes bij elkaar is al snel een hele hoop!

Wat is het voordeel van aparte inzameling?
– Met GFE kunnen we Groengas en compost maken door het te vergisten met bacteriën. Groengas en compost zijn waardevol, het vervangt fossiel gas (uit Rusland of Groningen) en kunstmest. Groengas en bio-compost zijn dus dubbel goed voor het klimaat.

– GFE hoeft dan niet in de afvalovens verbrand te worden. GFE wordt ook wel ‘natte fractie’ genoemd, het brandt slecht. We kunnen het beter vergisten. Bovendien is het restafval ‘schoner’ zonder GFE, het plakt minder, waardoor in de nascheiding veel meer plastic en papier uit de afvalstroom gehaald kan worden om te recyclen. Ook goed!

– GFE kan lokaal verwerkt worden, dan hoeft het niet helemaal naar de afvalverbranding in Westpoort. Op de Groene Hub hebben we een minivergister staan als voorbeeld. Kom maar langs!

– De aparte inzameling zorgt ook voor extra werkgelegenheid. We willen het liefst werken met mensen uit onze buurt die even een zetje op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. Zinnig en nuttig werk. Dit project is dan ook een Donut Deal: het heeft een duurzame en een sociale kant.

– Het is natuurlijk beter om voedselverspilling tegen te gaan. Koop handig in, bewaar de kliekjes voor de volgende dag, dat scheelt ook gewoon geld. Als je dan toch etensresten hebt, doe het dan in de GFE-bak!

Wat mag er in de GFE-cocon?
Zie de WEL/NIET sticker. In elk geval alle etensresten, rauw of bereid; bloemen en plantjes; fijn tuinafval. Ook de composteerbare zakjes en de papieren zakjes waarin je het GFE doet om het naar de cocon te brengen mag je gewoon in de cocon gooien.

– Geen plastic, geen peuken, geen pillen, geen poep, geen potten, geen pads. Dat lusten de bacteriën niet.

– Als je twijfelt, gooi het bij het andere afval en vraag het later even na. Als een partij GFE wordt afgekeurd omdat er verkeerd afval bij zit, bijvoorbeeld batterijen of plastic, dan moet het alsnog naar de verbranding en dat kost geld.

Hoe zamelen we het GFE in?
– Het GFE dat jij in je keukenbakje verzamelt, kun je ieder moment in de GFE-cocon bij jou in de buurt gooien. Daar wordt het 1x per week opgehaald door afvalbedrijf Meerlanden en afgevoerd om te vergisten.

– Iedereen die mee wil doen en het hoe-en-waarom van GFE begrijpt, krijgt een bakje voor in de keukenkast. Met daarbij speciale zakjes waarin het GFE verzameld kan worden. Deze composteerbare zakjes mogen ook in de GFE-bak.

– Je krijgt ook een pasje om de klep van de GFE-bak te openen. Alleen mensen die weten hoe het werkt hebben dus toegang tot de GFE-bak. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk rommel bij het GFE komt. Goede kwaliteit GFE is waardevol, vervuilde GFE kost geld.

– Om te weten hoe succesvol deze GFE-proef verloopt, wordt het GFE gewogen.

– Per cocon kunnen 20 tot 50 huishoudens meedoen. We willen zoveel mogelijk GFE ophalen, maar tegelijkertijd willen we voedselverspilling voorkomen.

– We beginnen dit project met 20 cocons in Gaasperdam. Tussen de 400 en 1.000 huishoudens kunnen dus meedoen.

Wat doet de ‘bakbeheerder’?
– De bakbeheerder is een buurtgenoot die een oogje in het zeil houdt. Bij voorkeur heb je twee bakbeheerders die samen optrekken. Ze informeren de buurt over dit project en ze kunnen bakjes en pasjes uitdelen. Ze zijn contactpersoon tussen de bewoners en de Groene Hub. Als er iets aan de hand is (bv. de bak is vol), dan kunnen ze ons bellen. Dan zorgen wij ervoor dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. We willen heel graag dat het project slaagt, dus we zullen ons best doen!

– De bakbeheerders betrekken hun buurtgenoten bij de inzameling. Er kunnen 20 tot 50 huishoudens per cocon meedoen.

– De bakbeheerders helpen in het begin met het uitdelen van de bakjes, de zakjes en de pasjes. Hoe meer de deelnemers de bakbeheerders helpen, hoe minder de bakbeheerder hoeft te doen.

– Twee keer per jaar organiseren we op de Groene Hub een GFE-feestje, dan zijn alle deelnemers welkom.

Wat is de rol van Groene Hub?
– Wij zijn de organisator en we zijn het informatiepunt.
– We geven de bakbeheerders informatie.
– We helpen de bakbeheerders om je buurtgenoten te betrekken.
– We zijn de link tussen alle bakbeheerders onderling en tussen de deelnemers en de Dienst Afval.
– We lossen tussentijdse problemen op, zoals een volle of kapotte cocon.
– We organiseren feestelijke bijeenkomsten.
– We geven opleidingen en bijscholing voor de mensen van de ophaaldienst.

Wat is rol Dienst Afval (gemeente)?
– De Dienst Afval en Grondstoffen regelt de ‘aanwijsbesluiten’ voor de cocons in de buurt.
– Ze plaatsen de cocons en zorgen voor het onderhoud.
– Ze leveren het keukenmateriaal (bakjes, zakjes, pasjes).
– Ze hebben de Groene Hub de opdracht gegeven om de buurtbewoners bij het project te betrekken.
– Ze hebben Meerlanden de opdracht gegeven om 1x per week de GFE op te halen.

Tot slot
We hopen dat het GFE-project een groot succes wordt! Met z’n allen kunnen we de gigantische afvalstroom verkleinen en we kunnen van het GFE iets waardevols maken. We willen op termijn een eigen vergister voor Gaasperdam, zodat we ons eigen Groengas in de wijk kunnen gebruiken. Daarmee helpen we het klimaat en natuurlijk onszelf. Zet ‘m op!

Heb je nog meer vragen? Mail Peter!

Peter Hoogendijk
Coöperant Groene Hub
peter@groenehub.org

GFE in mede-beheer
Onze tweede Donut Deal gaat over de inzameling van huishoudelijke etensresten in Gaasperdam. Samen met buurtbewoners, de Dienst Afval en Grondstoffen en afvalbedrijf Meerlanden zorgt De Groene Hub ervoor dat de GFE (Groente-, Fruit- en etensresten) in 20 GFE-cocons wordt verzameld. Eén keer per week komt Meerlanden de bakken legen. Meerlanden maakt o.a. groen gas en compost van onze etensresten.

Vanaf 1 september 2021 zijn we daadwerkelijk begonnen met de inzameling van etensresten. Bij (bijna) iedere GFE-cocon hebben we een zgn. bakbeheerder gevonden. Dat is iemand die in de buurt woont, die een oogje in het zeil houdt en die zijn of haar buren bij de inzameling wil betrekken. Per cocon kunnen tussen de 20 en 50 huishoudens meedoen, afhankelijk van de hoeveelheid die wekelijks wordt ingezameld. (In de cocon staat een gewone 240 liter rolcontainer – die mag natuurlijk niet overstromen!)

 

Als je in de buurt van een GFE-cocon woont en je wilt meedoen, dan kun je een GFE-setje krijgen met een keukenbakje, composteerbare zakjes en een pasje. Met het pasje kun je de klep van de cocon openen. Zonder pasje kun je niet meedoen. Zo voorkomen we dat er ‘verkeerd’ afval bij de GFE komt, zoals plastic, medicijnen, batterijen. Dat is niet goed voor de bacteriën die de etensresten omzetten in gas en compost.

 

Als je mee wilt doen, stuur dan een e-mail aan gfe@groenehub.org. Geef je adres door, dan kunnen we je in contact brengen met de bakbeheerder in je buurt. Je kunt ook altijd langskomen bij de Groene Hub voor meer info, een GFE-setje of voor nieuwe composteerbare zakjes (alleen composteerbare zakjes mogen met het GFE in de bak gegooid worden!)

Groene Hub - Afbeelding - Donut Deals - GFE Medebeheer - Help het klimaat vanuit je keuken

Hoe zamelen we het GFE in?
– Het GFE dat jij in je keukenbakje verzamelt, kun je ieder moment in de GFE-cocon bij jou in de buurt gooien. Daar wordt het 1x per week opgehaald door afvalbedrijf Meerlanden en afgevoerd om te vergisten.

– Iedereen die mee wil doen en het hoe-en-waarom van GFE begrijpt, krijgt een bakje voor in de keukenkast. Met daarbij speciale zakjes waarin het GFE verzameld kan worden. Deze composteerbare zakjes mogen ook in de GFE-bak.

– Je krijgt ook een pasje om de klep van de GFE-bak te openen. Alleen mensen die weten hoe het werkt hebben dus toegang tot de GFE-bak. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk rommel bij het GFE komt. Goede kwaliteit GFE is waardevol, vervuilde GFE kost geld.

– Om te weten hoe succesvol deze GFE-proef verloopt, wordt het GFE gewogen.

– Per cocon kunnen 20 tot 50 huishoudens meedoen. We willen zoveel mogelijk GFE ophalen, maar tegelijkertijd willen we voedselverspilling voorkomen.

– We beginnen dit project met 20 cocons in Gaasperdam. Tussen de 400 en 1.000 huishoudens kunnen dus meedoen.

Wat doet de ‘bakbeheerder’?
– De bakbeheerder is een buurtgenoot die een oogje in het zeil houdt. Bij voorkeur heb je twee bakbeheerders die samen optrekken. Ze informeren de buurt over dit project en ze kunnen bakjes en pasjes uitdelen. Ze zijn contactpersoon tussen de bewoners en de Groene Hub. Als er iets aan de hand is (bv. de bak is vol), dan kunnen ze ons bellen. Dan zorgen wij ervoor dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. We willen heel graag dat het project slaagt, dus we zullen ons best doen!

– De bakbeheerders betrekken hun buurtgenoten bij de inzameling. Er kunnen 20 tot 50 huishoudens per cocon meedoen.

– De bakbeheerders helpen in het begin met het uitdelen van de bakjes, de zakjes en de pasjes. Hoe meer de deelnemers de bakbeheerders helpen, hoe minder de bakbeheerder hoeft te doen.

– Twee keer per jaar organiseren we op de Groene Hub een GFE-feestje, dan zijn alle deelnemers welkom.

Die GFE-bak of ‘cocon’…?
Het gaat om een metalen omhulsel waarin een gewone 240 liter rolcontainer past. Aan de voorkant zit een klep en de gele paslezer. Alleen met je pas kun je de klep openen om je GFE in de container te gooien. Er zit een deur in de cocon om de container te verwisselen. Dat gebeurt 1 keer per week. Het stinkt niet of nauwelijks, is de ervaring. Er kunnen geen ratten, vogels of muizen bij. De container zelf wordt ook regelmatig gereinigd.

Wat is GFE?
– GFE: Groente-, Fruit- en Etensresten. Alles wat bedoeld is om te eten, maar wat je niet meer kunt gebruiken. Schillen, koffiedik, sinaasappelschillen, broodkorsten, jus, restjes patat, pizza, puree, kip. Denk maar aan de bacteriën die het gaan verwerken. Zij lusten van alles, maar geen plastic, batterijen, medicijnen etc.

– Het wordt ook GFT genoemd, Groente, Fruit en Tuinafval. Het gaat dan om fijn, klein geknipt tuinafval, geen hele boomstronken, dat kunnen de bacteriën niet snel verwerken. Andere namen voor GFE: natte fractie, swill, slobber (wat we vroeger aan de varkens voerden).

– GFE en GFT – het is verwarrend dat die twee door elkaar gebruik worden, helaas. Met de T van Tuinafval zit de container vaak snel vol. We willen daarom zo min mogelijk tuinafval in deze GFE-bakken. En dan het liefst klein geknipt. GFE is ook voedzamer dan GFT.

– De gemiddelde Amsterdammer gooit per jaar 80 tot 85 kilo GFE weg. Dat is ongeveer 1/3 van het huishoudelijke afval. Dat is erg veel. Voor heel Amsterdam gaat het om zo’n 70 miljoen kilo per jaar. Als dat allemaal apart gehouden wordt om te vergisten, zijn we echt heel goed bezig. Alle kleine beetjes bij elkaar is al snel een hele hoop!

Wat is de rol van Groene Hub?
– Wij zijn de organisator en we zijn het informatiepunt.

– We geven de bakbeheerders informatie.

– We helpen de bakbeheerders om je buurtgenoten te betrekken.

– We zijn de link tussen alle bakbeheerders onderling en tussen de deelnemers en de Dienst Afval.

– We lossen tussentijdse problemen op, zoals een volle of kapotte cocon.

– We organiseren feestelijke bijeenkomsten.

– We geven opleidingen en bijscholing voor de mensen van de ophaaldienst.

– De Groene Hub is een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame initiatieven. Kom ’s langs op het Holendrechtplein 44 in Amsterdam-Zuid Oost

Wat is rol Dienst Afval (gemeente)?
– De Dienst Afval en Grondstoffen regelt de ‘aanwijsbesluiten’ voor de cocons in de buurt.

– Ze plaatsen de cocons en zorgen voor het onderhoud.

– Ze leveren het keukenmateriaal (bakjes, zakjes, pasjes).

– Ze hebben de Groene Hub de opdracht gegeven om de buurtbewoners bij het project te betrekken.

– Ze hebben Meerlanden de opdracht gegeven om 1x per week de GFE op te halen.

Wat is het voordeel van aparte inzameling?
– Met GFE kunnen we Groengas en compost maken door het te vergisten met bacteriën. Groengas en compost zijn waardevol, het vervangt fossiel gas (uit Rusland of Groningen) en kunstmest. Groengas en bio-compost zijn dus dubbel goed voor het klimaat.

– GFE hoeft dan niet in de afvalovens verbrand te worden. GFE wordt ook wel ‘natte fractie’ genoemd, het brandt slecht. We kunnen het beter vergisten. Bovendien is het restafval ‘schoner’ zonder GFE, het plakt minder, waardoor in de nascheiding veel meer plastic en papier uit de afvalstroom gehaald kan worden om te recyclen. Ook goed!

– GFE kan lokaal verwerkt worden, dan hoeft het niet helemaal naar de afvalverbranding in Westpoort. Op de Groene Hub hebben we een minivergister staan als voorbeeld. Kom maar langs!

– De aparte inzameling zorgt ook voor extra werkgelegenheid. We willen het liefst werken met mensen uit onze buurt die even een zetje op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. Zinnig en nuttig werk. Dit project is dan ook een Donut Deal: het heeft een duurzame en een sociale kant.

– Het is natuurlijk beter om voedselverspilling tegen te gaan. Koop handig in, bewaar de kliekjes voor de volgende dag, dat scheelt ook gewoon geld. Als je dan toch etensresten hebt, doe het dan in de GFE-bak!

Tot slot
We hopen dat het GFE-project een groot succes wordt! Met z’n allen kunnen we de gigantische afvalstroom verkleinen en we kunnen van het GFE iets waardevols maken. We willen op termijn een eigen vergister voor Gaasperdam, zodat we ons eigen Groengas in de wijk kunnen gebruiken. Daarmee helpen we het klimaat en natuurlijk onszelf. Zet ‘m op!

Heb je nog meer vragen? Mail Peter!

Peter Hoogendijk
Coördinator Groene Hub
peter@groenehub.org

Wat mag er in de GFE-cocon?
Zie de WEL/NIET sticker. In elk geval alle etensresten, rauw of bereid; bloemen en plantjes; fijn tuinafval. Ook de composteerbare zakjes en de papieren zakjes waarin je het GFE doet om het naar de cocon te brengen mag je gewoon in de cocon gooien.

– Geen plastic, geen peuken, geen pillen, geen poep, geen potten, geen pads. Dat lusten de bacteriën niet.

– Als je twijfelt, gooi het bij het andere afval en vraag het later even na. Als een partij GFE wordt afgekeurd omdat er verkeerd afval bij zit, bijvoorbeeld batterijen of plastic, dan moet het alsnog naar de verbranding en dat kost geld.