LEVEN LANG LEREN

De 12-weekse cursus Leven Lang Leren (en Doen), kortweg LLL, is al sinds 2019 in de Groene Hub en wordt gegeven door Stichting Cocratos. Maar nu gaat er een speciaal maatwerk LLL-traject “leertraject Buurtbaan” komen voor de 6 buurtbaners in Zuidoost die voor 2 jaar bij 3 organisaties van start zijn gegaan met werken EN leren. De gemeente, stadsdeel ZO, wil dit experiment met ons ook aan om over en weer te leren als organisaties met buurtverbinders / ’van binnen uit’-opbouwwerkers die hun eigen kwaliteiten meebrengen EN die ook nadrukkelijk in de organisatie mogen inbrengen, zodat er sprake is van leren en werken in gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Daarnaast zullen de ‘gewone’ LLL-cursussen worden voortgezet (ook incl. vouchers voor kleine experimenten met werken; individuele supervisies) en verder ontwikkeld. LLL/Buurtbaners leertraject is bedoeld om de sociale basis in de buurt en het perspectief van bewoners op werk en ontwikkeling te versterken, vanuit intrinsieke motivatie en betekenisgeving; dit doet andere bewoners volgen. Deze beweging draagt bij aan bewustwording en ontwikkeling van de deelnemers EN de betrokken maatschappelijke organisaties. Zo positioneren we ervaringskracht en laten we elkaar groeien in de wijk.