10 maart 2022: We hebben een feestje te vieren!

Het is alweer even geleden dat De Groene Hub met het GFE-inzamelproject is begonnen. GFE staat voor groente, fruit en etensresten. Dit verdwijnt normaal in de vuilnisbak. En dat is jammer want van dit afval kun je groengas en compost maken.

Op 1 September 2021 werden de eerste 14 cocons geplaatst. En nu zijn er nog zes GFE-cocons bijgekomen, onder meer drie stuks in Nellestein.

Zo’n project kan natuurlijk alleen slagen als er partners zijn om de cocons te plaatsen en het afval te verwerken. De Groene Hub werkt daarom samen met de Gemeente Amsterdam voor het plaatsen van de cocons en afvalbedrijf De Meerlanden voor het ophalen en verwerken van het GFE.

Maar het belangrijkste voor het slagen van het inzamelproject zijn natuurlijk de buurtbewoners die hieraan mee willen doen door hun GFE-afval naar de cocon te brengen, zodat er inmiddels ruim 8000 kilo GFE is opgehaald en verwerkt. Enkele bewoners hebben ook de taak van bakbeheerder op zich genomen. Daar kunnen de deelnemers terecht wanneer bijvoorbeeld het pasje niet werkt.  Want alleen met het pasje is de cocon te openen. Daarmee voorkomen wij dat er ook afval in de bak komt dat er niet in hoort.

En nu is het donderdag 10 maart dan zo ver dat we de 20e cocon bij Ochtenhof in gebruik nemen. En dat vinden wij wel een klein feestje waard. Voor iedereen die aan het slagen van het project zijn of haar steentje heeft bijgedragen, de mensen van de Gemeente en Meerlanden en natuurlijk alle deelnemende buurtbewoners.

Vanaf 14:30 uur kan iedereen naar binnen en om klokslag 15:00u zal Silvia Martis, de kersverse bakbeheerder van Ochtenhof, een korte speech houden. Vervolgens neemt zij Dirk de Jager, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, mee naar Ochtenhof. Daar wordt dan de 20e cocon officieel in gebruik genomen.

Ter afsluiting kan er nog gezellig wat gegeten en gedronken worden in De Groene Hub en hebben wij 200 zakjes compost te vergeven van ons eigen ingezamelde GFE. Wilt u ook uw GFE-afval bijdragen? Neem dan contact op met peter@groenehub.org. Of kom gewoon eens langs in de Groene Hub, Holendrechtplein 44. U krijgt dan meteen uw startpakket mee.